TPARK พัฒนาคลังสินค้าให้เช่าที่ ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2558 administrator 0

‘TPARK’ ทุ่มงบ 400 ล้านบาท พัฒนาคลังสินค้าเฟสแรกที่ จ. ขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า รองรับการขยายตัวใน AEC