อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอบ้านผือ สำเนียงภาษาท้องถิ่นชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านปรือ ด้วยมีเรื่องเล่าสืบต่อมาว่าเดิมทีบริเวณแห่งนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งชื่อหนองปรือเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตามหลักฐานปรากฏว่า ที่ว่าการอำเภอบ้านผือสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗บริเวณบ้านถ่อน หมู่ ๓ ตำบลบ [..Read More..]