อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอบ้านโคก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง มีพื้นที่ติดกับ ๔ เมืองของแขวงไชยะบุลี ประเทศสปป.ลาว มีด่านถาวร ๑ แห่ง คือ ด่านถาวรภูดู่ ด่านผ่อนปรน ๑ ช่องทาง และด่านประเพณี ๑ ช่องทาง นอกจากนี้มีทางเดินเท้ [..Read More..]