อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เดิม อำเภอรามัน เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมือง มีพระยาเมืองเป็นผู้ปกครองปกครอง โดย…

"อำเภอรามัน จังหวัดยะลา"