อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เดิม อำเภอรามัน เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมือง มีพระยาเมืองเป็นผู้ปกครองปกครอง โดย…

"อำเภอรามัน จังหวัดยะลา"

Province in thailand

Thailand’s national government organisation is divided into three typ…

"Province in thailand"