อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอเก่าแก่มีอายุ 133 ปีตั้งอยู่พื้…

"อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี"

Province in thailand

Thailand’s national government organisation is divided into three typ…

"Province in thailand"