อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอเก่าแก่มีอายุ 133 ปีตั้งอยู่พื้นที่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 927.587 ตารางกิโลเมตร หรือ 579,741.87 ไร่ อำเภอม่วงสามสิบ จั [..Read More..]

Province in thailand

17 กันยายน 2558 administrator 0

Thailand’s national government organisation is divided into three types: central government (ministries, bureaus and departments), provincial government (provinces and districts) and local government (Bangkok, Phatthaya City, provincial adminis [..Read More..]