No Image

ถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.

7 มิถุนายน 2562 administrator 0

ก้าวทันการถ่ายโอน รพ.สต. สรุปจากเวทีสัมมนา 23-24 พ.ค.62 สรุปมติข้อเสนอต่อ กกถ. /กจ. /กรมส่งเสริม และ สธ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. 76 จังหวัด ดำเนินการ 3 ระยะ ใน 2 ขั้นตอน ระยะที่ 1 (ปี 2563) 1 ตุลาคม 2562 》นำร่องถ่ายโอน รพ [..Read More..]

รถไฟไทย-จีน ใกล้เป็นจริง เริ่มก่อสร้างพ.ค.ปีหน้า

4 พฤศจิกายน 2558 administrator 0

คมนาคมคาด รถไฟไทย-จีน วางศิลาฤกษ์กลางเดือน ธ.ค.58 เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค.59 ส่วนรถไฟไทย-ญี่ปุ่น “สมคิด” ถือโอกาสเยือนญี่ปุ่นปลายเดือนพ.ย.ร่วมลงนาม จ่อถก 3 ฝ่าย ไทย-พม่า -ญี่ปุ่น พัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย เฟส 2 ธ.ค.นี้… เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายอาคม เติ [..Read More..]

Province in thailand

17 กันยายน 2558 administrator 0

Thailand’s national government organisation is divided into three types: central government (ministries, bureaus and departments), provincial government (provinces and districts) and local government (Bangkok, Phatthaya City, provincial adminis [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

17 กันยายน 2558 administrator 0

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองทัพของพม่าจึงเข้าตีประเทศไทยเป็นการใหญ่โดยพระเจ้าปะดุงกษัตริย์พม่า ทรงโปรดให้จัดกองทัพแบ่งออก ๙ ทัพด้วยกัน และให้กองทัพเหล่านี้ยกเข้าตีเมืองไทยทุกทิศทุกทาง ทั้งทางเหนือทางตะวันตกและทางใต้ [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี

17 กันยายน 2558 administrator 0

สมเด็จพระเจ้า ตาก สินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) กษัตริย์องค์แรกและองค์เดียวในสมัยนี้ได้ทรงจัดการปกครองหัวเมืองเหนือทั้งปวง ภายหลังจากได้ตีเมืองพิษณุโลกและเมืองฝางได้ใน พ.ศ. ๒๓๑๓ แล้ว ได้ทรงแต่งตั้งเจ้าเมืองไปครองเมืองเหนือใหม่หมดทุกเมืองรวมทั้งเมือง [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา

17 กันยายน 2558 administrator 0

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับเมือง ตาก จนกระทั่งแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ปรากฏว่า ทางประเทศพม่ามีกษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ กษัตริย์องค์นี้ทรงมีอุปนิสัยกล้าหาญ พอพระราชหฤทัยในการทำศึกสงคราม และได้คู่ [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย

15 กันยายน 2558 administrator 0

หลังจากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๐ จากนั้น ในราว พ.ศ. ๑๘๐๕ ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมือง ตาก ขึ้น ครั้งหนึ่งคือ ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด (อยู่ในอำเภอแม่สอดปัจจุบัน) ยกทัพมาตีเมือง ตาก ซึ่งเป็นเม [..Read More..]

จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย

15 กันยายน 2558 administrator 0

ตาก เป็นเมืองที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองเดิมตั้งอยู่บนดอยเล็ก ๆ ลูกหนึ่ง อยู่เหนือที่ว่าการอำเภอบ้าน ตาก ในปัจจุบันนี้ไปประมาณ ๔ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากแม่น้ำปิงไปทางทิศตะวันตก ๔๐๐ เมตร ที่หมู่บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้า [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก

15 กันยายน 2558 administrator 0

แบ่งเป็นแต่ละช่วงสมัยดังนี้ จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มาเอกสารอ้างอิง : ประวัติศาสตร์ส่วนภูมิภาคจังหวัด ตาก. กรุงเทพฯ : ศัก [..Read More..]

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อุตรดิตถ์ สมัยสุโขทัย

15 กันยายน 2558 administrator 0

ในสมัยสุโขทัยท้องที่ของจังหวัด อุตรดิตถ์ ได้มีการตั้งเมืองขึ้นหลายเมืองด้วยกัน เช่น เมืองฝางหรือเมืองสวางคบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เมืองทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอลับแลและเมืองตาชูชก ซึ่งปัจจุบันอ [..Read More..]

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

15 กันยายน 2558 administrator 0

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสมัยโบราณก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐ ยังไม่มีตัวอักษรใช้กัน อุตรดิตถ์ ก็คงมีคนอาศัยอยู่แล้ว เพราะหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือพบลองมโหระทึกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งขุดพบที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ และนายแจ [..Read More..]

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์จังหวัด อุตรดิตถ์

15 กันยายน 2558 administrator 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวน พินพันธุ์ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเรียบเรียงไว้ดังนี้ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ต่อมาในสมัยสุโขทัยก็มีการตั้งเมืองขึ้นหลายเมือง เช่น เมืองทุ่งยั้ง และเวี [..Read More..]