สุราษธร์ธานีในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลงตรงกับสมัยที่กรุงสุโขทัยกำลังเจริญรุ่งเรือง แล…

"สุราษธร์ธานีในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์"

สุราษฎร์ธานีในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย

ดินแดนส่วนที่เป็นด้ามขวานของไทย จนถึงแหลมมลายู ก่อนที่จะมาเป็นดินแดนภาคใต้ข…

"สุราษฎร์ธานีในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย"

ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานี” เป็นนามซึ่งได้รับพระร…

"ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี"