อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก เป็นอำเภอขนาดใหญ่ เดิมเคยถูกแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดมาก่อน จึงเ…

"อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย"

การปกครอง สุโขทัย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

การปกครองตั้งแต่อดีต–ปัจจุบันของ สุโขทัย แบ่งออกเป็นระยะที่สำคัญ ดังน…

"การปกครอง สุโขทัย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน"

สุโขทัย ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่

ในฐานะผู้ครอบครองแคว้น สุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงพยายามดำเนินรอยตามเบื้…

"สุโขทัย ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่"

อาณาจักร สุโขทัย

สุโขทัย ในฐานะที่เป็นแคว้นทางการปกครองอย่างเป็นเอกเทศ ได้ปรากฏรูปร่างขึ้นมา…

"อาณาจักร สุโขทัย"

ประวัติศาสตร์จังหวัด สุโขทัย

จากการศึกษาร่องรอยทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และตำนานพงศาวดารท้องถิ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด สุโขทัย"

Province in thailand

Thailand’s national government organisation is divided into three typ…

"Province in thailand"