รถไฟไทย-จีน ใกล้เป็นจริง เริ่มก่อสร้างพ.ค.ปีหน้า

คมนาคมคาด รถไฟไทย-จีน วางศิลาฤกษ์กลางเดือน ธ.ค.58 เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค.59…

"รถไฟไทย-จีน ใกล้เป็นจริง เริ่มก่อสร้างพ.ค.ปีหน้า"

Province in thailand

Thailand’s national government organisation is divided into three typ…

"Province in thailand"