อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอบ้านผือ สำเนียงภาษาท้องถิ่นชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านปรือ ด้วยมีเรื่องเล่…

"อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี"