อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก เป็นอำเภอขนาดใหญ่ เดิมเคยถูกแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดมาก่อน จึงเ…

"อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย"

การปกครอง สุโขทัย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

การปกครองตั้งแต่อดีต–ปัจจุบันของ สุโขทัย แบ่งออกเป็นระยะที่สำคัญ ดังน…

"การปกครอง สุโขทัย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน"

สุโขทัย ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่

ในฐานะผู้ครอบครองแคว้น สุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงพยายามดำเนินรอยตามเบื้…

"สุโขทัย ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่"

อาณาจักร สุโขทัย

สุโขทัย ในฐานะที่เป็นแคว้นทางการปกครองอย่างเป็นเอกเทศ ได้ปรากฏรูปร่างขึ้นมา…

"อาณาจักร สุโขทัย"

ประวัติศาสตร์จังหวัด สุโขทัย

จากการศึกษาร่องรอยทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และตำนานพงศาวดารท้องถิ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด สุโขทัย"