สุราษธร์ธานีในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลงตรงกับสมัยที่กรุงสุโขทัยกำลังเจริญรุ่งเรือง แล…

"สุราษธร์ธานีในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์"

สุราษฎร์ธานีในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย

ดินแดนส่วนที่เป็นด้ามขวานของไทย จนถึงแหลมมลายู ก่อนที่จะมาเป็นดินแดนภาคใต้ข…

"สุราษฎร์ธานีในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย"

ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานี” เป็นนามซึ่งได้รับพระร…

"ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)และสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร

หนานทิพย์ช้าง มีพระนามตามยศฐาบรรดาศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำปางว่า พระยาสุลวะล…

"เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)และสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร"

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก เป็นอำเภอขนาดใหญ่ เดิมเคยถูกแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดมาก่อน จึงเ…

"อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย"

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและเทศบาลเ…

"โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอเก่าแก่มีอายุ 133 ปีตั้งอยู่พื้…

"อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี"

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอบ้านผือ สำเนียงภาษาท้องถิ่นชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านปรือ ด้วยมีเรื่องเล่…

"อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี"

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอน้ำปาด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 78 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางป…

"อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์"

อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

บริบทพื้นที่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ…

"อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี"

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เดิม อำเภอรามัน เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมือง มีพระยาเมืองเป็นผู้ปกครองปกครอง โดย…

"อำเภอรามัน จังหวัดยะลา"

อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอบ้านโคก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทา…

"อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์"

รถไฟไทย-จีน ใกล้เป็นจริง เริ่มก่อสร้างพ.ค.ปีหน้า

คมนาคมคาด รถไฟไทย-จีน วางศิลาฤกษ์กลางเดือน ธ.ค.58 เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค.59…

"รถไฟไทย-จีน ใกล้เป็นจริง เริ่มก่อสร้างพ.ค.ปีหน้า"

การปกครอง สุโขทัย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

การปกครองตั้งแต่อดีต–ปัจจุบันของ สุโขทัย แบ่งออกเป็นระยะที่สำคัญ ดังน…

"การปกครอง สุโขทัย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน"

สุโขทัย ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่

ในฐานะผู้ครอบครองแคว้น สุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงพยายามดำเนินรอยตามเบื้…

"สุโขทัย ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่"

อาณาจักร สุโขทัย

สุโขทัย ในฐานะที่เป็นแคว้นทางการปกครองอย่างเป็นเอกเทศ ได้ปรากฏรูปร่างขึ้นมา…

"อาณาจักร สุโขทัย"