อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอบ้านโคก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง มีพื้นที่ติดกับ ๔ เมืองของแขวงไชยะบุลี ประเทศสปป.ลาว มีด่านถาวร ๑ แห่ง คือ ด่านถาวรภูดู่ ด่านผ่อนปรน ๑ ช่องทาง และด่านประเพณี ๑ ช่องทาง นอกจากนี้มีทางเดินเท้าระหว่างหมู่บ้านของไทยกับ สปป.ลาว อีก ๑๕ ช่องทาง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกอำเภอบ้านโคก แบ่งเป็น ๔ ตำบล ๒๘ หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ แห่ง มีประชากร ๑๔,๓๓๖ คน และประชากรต่างด้าวในพื้นที่ ๑,๕๐๐ คน ประชากรเบาบาง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของอำเภอบ้านโคก

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*