อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอบ้านผือ สำเนียงภาษาท้องถิ่นชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านปรือ ด้วยมีเรื่องเล่าสืบต่อมาว่าเดิมทีบริเวณแห่งนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งชื่อหนองปรือเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตามหลักฐานปรากฏว่า ที่ว่าการอำเภอบ้านผือสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗บริเวณบ้านถ่อน หมู่ ๓ ตำบลบ้านผือ โดยมีพระบริบาลภูมิเขตต์เป็นนายอำเภอคนแรก ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงเชิงเขาภูพาน ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ ภูเขา พื้นที่เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ลำน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่มีหลายสาย แต่เป็นสายเล็กๆ ที่สำคัญมีห้วยน้ำโมง หรือลำน้ำโมง ไหลแต่ภูเขาภูพานผ่านตำบลจำปาโมง ตำบลบ้านผือ ตำบลกลางใหญ่ ผ่านอำเภอท่าบ่อไปออกแม่น้ำโขงและมีลำน้ำสายเล็กอีกหลายสายไหลผ่าน

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*