อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอน้ำปาด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 78 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน และพื้นที่ราบในสัดส่วนเท่าๆกัน ทิศตะวันออกติดชายแดน สปป.ลาวเป็นพื้นที่ภูเขา เส้นทางคมนาคมคดเคี้ยว มีระยะทาง 60 กิโลเมตร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 2 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 แห่ง มีด่านประเพณี 1 ช่องทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่เป็นภูเขา เคยเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มมาก่อน อยูห่างจากอำเภอ 43 กิโลเมตรมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง เส้นทางคมนาคมขรุขระ คดเคี้ยว ทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ภูเขาเช่นกัน ติดกับอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีระยะทาง 39 กิโลเมตร นอกนั้นเป็นพื้นที่ราบ เส้นทางคมนาคมสะดวก

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*