ตำนาน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

บุญบั้งไฟยโสธร

ราษฎรบ้านนาสะไมย์ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 100 หลังคาเรือน ได้เดินทางแสวงโชคเพื่อหาที่ทำกินใหม่ ได้พบแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีหนองน้ำขนาดเล็กที่ชาวบ้านเรียกว่า“กุด”จำนวนหลายแห่งจึงรวมกันตั้งเป็นหมู่บ้าน“บ้านกุดชุม”ปัจจุบันคือบ้านกุดชุมคุรุราษฎร์ เมื่อ พ.ศ. 2455 หรือประมาณ 100 ปี ล่วงมาแล้ว และตั้งเป็น อำเภอกุดชุม เมื่อ 17 กรกฎาคม 2506 มีพื้นที่ประมาณ 544 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 120 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบสูงลาดลุ่มลงไปทางทิศใต้ มีหนองบึงอยู่ทั่วไป สภาพดินเป็นดินปนทราย ป่าไม้เหลือเพียงเล็กน้อย

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*