No Image

ถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.

7 มิถุนายน 2562 administrator 0

ก้าวทันการถ่ายโอน รพ.สต. สรุปจากเวทีสัมมนา 23-24 พ.ค.62 สรุปมติข้อเสนอต่อ กกถ. /กจ. /กรมส่งเสริม และ สธ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. 76 จังหวัด ดำเนินการ 3 ระยะ ใน 2 ขั้นตอน ระยะที่ 1 (ปี 2563) 1 ตุลาคม 2562 》นำร่องถ่ายโอน รพ [..Read More..]

สุราษธร์ธานีในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

21 พฤษภาคม 2561 administrator 0

อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลงตรงกับสมัยที่กรุงสุโขทัยกำลังเจริญรุ่งเรือง และได้ขยายอำนาจลงมาทางใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู เมืองไชยาซึ่งเป็นเมืองในอาณาจักรศรีวิชัย จึงตกอยู่ใต้การปกครองของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา มีเมืองสำคัญทางใต้คือ เมืองนครศรีธรรมร [..Read More..]

สุราษฎร์ธานีในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย

21 พฤษภาคม 2561 administrator 0

ดินแดนส่วนที่เป็นด้ามขวานของไทย จนถึงแหลมมลายู ก่อนที่จะมาเป็นดินแดนภาคใต้ของไทยและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐมาเลเซียทุกวันนี้ ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญ รุ่งเรืองมาก่อน มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อ ๆ กันมาหลายยุคหลายสมัย บางครั้งก็เจริญรุ่งเรืองสูงสุ [..Read More..]

ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

21 พฤษภาคม 2561 administrator 0

ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานี” เป็นนามซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ เนื่องจากการเรียกชื่อเมืองก่อนหน้านั้นยังซ้ำซ้อนและสับสนกันอยู่ ประกอบกับพ [..Read More..]

เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)และสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร

15 กุมภาพันธ์ 2561 administrator 0

หนานทิพย์ช้าง มีพระนามตามยศฐาบรรดาศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำปางว่า พระยาสุลวะลือไชยสงคราม เดิมเป็นสามัญชนชาวบ้านปงยางคก (ปัจจุบันคือ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง) มีนามเดิมว่า “ทิพย์จักร” เกิดในราวปี พ.ศ. 2217 ได้บวชเรียนที่วัดปงยางคก และสึกออ [..Read More..]

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

15 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เดิมเรียกว่า“สุไหงอุเป”(Su-ngaiUpe)หมายถึงคลองกาบหมาก เมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๐ ทำการค้า “พริกไทย”กับชาวต่างประเทศถูกขนานนามว่า “ปีนังน้อย”ส่วนคำว่า”ทุ่งหว้า”มาจากที่ตั้งของตลาด ร้านค้า และสถานที่รา [..Read More..]

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

15 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอสวรรคโลก เป็นอำเภอขนาดใหญ่ เดิมเคยถูกแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดมาก่อน จึงเป็นอำเภอที่มีศูนย์ราชการที่สาคัญ อาทิ เรือนจำสวรรคโลก ศาลจังหวัดสวรรคโลก สถานีรถไฟสวรรคโลก เป็นต้น จำนวนประชากรจากการสำรวจ ณ.วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประชากรทั้งหมด ๗๘,๕๑๓ ค [..Read More..]

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและเทศบาลเมืองตาก กำหนดพื้นที่และเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก (คปสอ.) รับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอเมืองตาก การดำเนินงานในระดับอำเภอซึ่งจ [..Read More..]

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอเก่าแก่มีอายุ 133 ปีตั้งอยู่พื้นที่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 927.587 ตารางกิโลเมตร หรือ 579,741.87 ไร่ อำเภอม่วงสามสิบ จั [..Read More..]

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอบ้านผือ สำเนียงภาษาท้องถิ่นชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านปรือ ด้วยมีเรื่องเล่าสืบต่อมาว่าเดิมทีบริเวณแห่งนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งชื่อหนองปรือเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตามหลักฐานปรากฏว่า ที่ว่าการอำเภอบ้านผือสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗บริเวณบ้านถ่อน หมู่ ๓ ตำบลบ [..Read More..]

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอน้ำปาด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 78 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน และพื้นที่ราบในสัดส่วนเท่าๆกัน ทิศตะวันออกติดชายแดน สปป.ลาวเป็นพื้นที่ภูเขา เส้นทางคมนาคมคดเคี้ยว มีระยะทาง 60 กิโลเมตร มี [..Read More..]

อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

บริบทพื้นที่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก วัยทำงานจะประกอบอาชีพเกษตรกร วัยรุ่นทำงานในเมือง ในพื้นที่จึงมีผู้สูงอายุและมีการเจ็บป่วยของโรคเรื่อรัง เบาหวานความโรคค [..Read More..]

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

เดิม อำเภอรามัน เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมือง มีพระยาเมืองเป็นผู้ปกครองปกครอง โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายบุรี บริเวณตำบลกายูบอเกาะในปัจจุบัน คำว่า “รามัน”เป็นภาษามาลายูแปลว่า “สนุก” เจ้าพระยาเมืองจัดให้มีการละเล่นมโหรสพ เพื่อให้ประชาชนมีความสนุกสนานเพล [..Read More..]

ตำนาน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

ราษฎรบ้านนาสะไมย์ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 100 หลังคาเรือน ได้เดินทางแสวงโชคเพื่อหาที่ทำกินใหม่ ได้พบแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีหนองน้ำขนาดเล็กที่ชาวบ้านเรียกว่า“กุด”จำนวนหลายแห่งจึงรวมกันตั้งเป็นหมู่บ้าน“บ้านกุดชุม”ปัจจุบันคือบ้านกุดชุมคุร [..Read More..]

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอบ้านโคก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง มีพื้นที่ติดกับ ๔ เมืองของแขวงไชยะบุลี ประเทศสปป.ลาว มีด่านถาวร ๑ แห่ง คือ ด่านถาวรภูดู่ ด่านผ่อนปรน ๑ ช่องทาง และด่านประเพณี ๑ ช่องทาง นอกจากนี้มีทางเดินเท้ [..Read More..]

รถไฟไทย-จีน ใกล้เป็นจริง เริ่มก่อสร้างพ.ค.ปีหน้า

4 พฤศจิกายน 2558 administrator 0

คมนาคมคาด รถไฟไทย-จีน วางศิลาฤกษ์กลางเดือน ธ.ค.58 เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค.59 ส่วนรถไฟไทย-ญี่ปุ่น “สมคิด” ถือโอกาสเยือนญี่ปุ่นปลายเดือนพ.ย.ร่วมลงนาม จ่อถก 3 ฝ่าย ไทย-พม่า -ญี่ปุ่น พัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย เฟส 2 ธ.ค.นี้… เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายอาคม เติ [..Read More..]

TPARK พัฒนาคลังสินค้าให้เช่าที่ ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2558 administrator 0

‘TPARK’ ทุ่มงบ 400 ล้านบาท พัฒนาคลังสินค้าเฟสแรกที่ จ. ขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า รองรับการขยายตัวใน AEC

การปกครอง สุโขทัย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

28 กันยายน 2558 administrator 0

การปกครองตั้งแต่อดีต–ปัจจุบันของ สุโขทัย แบ่งออกเป็นระยะที่สำคัญ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ยุคก่อนอาณาจักรสุโขทัย (ก่อนปี พ.ศ. ๑๗๖๑) ในระยะก่อนปี พ.ศ. ๑๗๖๑ อำนาจของอาณาจักรเขมรรุ่งเรืองมากในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยมีศูนย์กลางอำนาจทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ท [..Read More..]

สุโขทัย ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่

28 กันยายน 2558 administrator 0

ในฐานะผู้ครอบครองแคว้น สุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงพยายามดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พ่อขุนรามคำแหงมหาราช คือ เป็นทั้งนักปราชญ์ผู้สนพระทัยในทางศาสนาโดยให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ส่งสมณทูตไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังที่ต่างๆ ที่พระองค์ต้องการเป็นพันธม [..Read More..]

อาณาจักร สุโขทัย

28 กันยายน 2558 administrator 0

สุโขทัย ในฐานะที่เป็นแคว้นทางการปกครองอย่างเป็นเอกเทศ ได้ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อวีรบุรุษไทย ๒ คน คือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด และพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง สหายทั้ง ๒ ท่าน ได้ร่วมมือกันยึดเมือง สุโขทัย และศรีสัชนาลัยคืนม [..Read More..]